Diplomerad uppfödare

Mina diplomeringar

SVERAK

Att vara SVERAK-diplomerad uppfödare är att betrakta som en kvalitetssäkring. Uppfödaren åtar sig att vara uppdaterad med, ta del av och följa nya beslut, regler och författningar samt att aktivt agera för katten som sällskapsdjur och för god djurhållning. Efter godkänt test ska en SVERAK-diplomerad uppfödare ha en grundläggande katt- och förbundskunskap att dela med sig av till kattköpare och till blivande kattuppfödare.

"Diplomering - ett ansvar! Att vara SVERAK-diplomerad uppfödare ska alltså vara att betrakta som en kvalitetssäkring. Alla uppfödare och medlemmar inom SVERAK ska - förutom övriga lagar och regler - följa FIFes och SVERAKs stadgar och regler. En SVERAK-diplomerad uppfödare ska även ha visat att den har en grundläggande katt- och förbundskunskap att dela med sig av till kattköpare och till blivande kattuppfödare. SVERAK-diplomerad kattuppfödare är, förutom katten själv, en viktig representant för seriös kattuppfödning, god katthållning och kattsporten i stort. Därmed finns ett stort ansvar gentemot katten, SVERAK och SVERAKs värderingar och principer. SVERAK-diplomerad uppfödare ska verka positivt i den andan". Läs mer här

PawPeds

PawPeds började under hösten 2007 att ge internetkurser i PawAcademy. Den första kursen hölls på svenska och därefter har verksamheten utökats med kurser på andra språk.

Kursen är uppdelad i 3 steg och är en  grundläggande kurs om kattens skötsel och kattuppfödning. G1 handlar huvudsakligen om kattägande. Den är lämpad för nybörjare, men även mer erfarna uppfödare kan ha glädje av den. Efter avslutad G1 kan du gå vidare med steg 2 och steg 3 av utbildningen. 

Steg 2 av grundkursen G2, handlar huvudsakligen om att föda upp en kull med kattungar. Steg 3, G3, går mer in på selektiv avel, genetik, hälsoarbete med mera. Den kursen kommer att passa för uppfödare som har haft någon kull åtminstone, och som redan har gått steg 1 och 2 i utbildningen. Läs mer här

I mars 2019 avslutade jag steg 3 och trots tuffa veckor ser jag fram emot G4!