Luna Champion!!

05/06/2017 20:47

Se Hökhöjdens Luna ställedes tillsammans med sin syster Golden ut på NERK`s utställning under helgen. Luna blev här CHAMPION!!!! Så glag och stolt över min vackre tjej. Dina var inte så tokig hon heller; hon blev BIV båda dagarna samt NOM under lördagen, utslagen i panelen. Under söndagen slogs hon ut av en nevahanne i NOM.