Utbildning PawPeds

15/01/2017 15:34

Jag kommer från februari och 6 veckor framåt, gå en webbaserad kurs via PawPeds. Det är en grundläggande steg 1 kurs om kattens skötsel och om kattuppfödning. Kursen är uppdelad i tre steg. Steg 2, handlar om att föda upp en kull med kattungar. Steg 3, går mer in på selektiv avel, genetik, hälsoarbete med mera. Mitt mål är att gå alla stegen i utbildningen.