Hälsoprogram, sjukdomar & genomförda tester

HCM

HCM, Hydrotropisk Kardiomypati är en ärftlig sjukdom som utvecklas under tid. Sjukdomen leder till förändringar i strukturen i och tjockleken på hjärtats väggar. Detta kan leda till hjärtsvikt, blodproppar och plötslig död. I dagsläget finns inget botemedel. Då sjukdomen troligtvis kan orsakas av många olika mutationer  är den svår att eliminera, men via tester kan  antalet sjuka katter som går vidare i avel minskas, och därmed minska antalet drabbade katter i framtiden. 
 
Hälsoprogrammet mot HCM har följande testrekommendationer: 
Första testet görs strax före första parningen, som regel vid ca ett till två års ålder. 
Sedan rekommenderas testning årligen tills katten är över 3 år gammal. 
Därefter rekommenderas ett test vid ca 5 års ålder. 
 
Mer information finner du HÄR
Blankett som ska fyllas i och tas med till besöket finner du HÄR Läs noga igenom instruktionerna!
Veterinärer som deltar i hälsoprogrammet mot HCM finner du HÄR

 

PKD Polycystic Kidney Disease

PKD innebär att det bildas cyctor på njuarna som växer sig större med åren och som till slut leder till njursvikt. Cystorna finns redan vid födseln men förstorade njurar och njursvikt har visat sig uppträda vid sju års ålder i medeltal. Symptomen innefattar ökad törst och urinering, minskad aptit, viktnedgång, depression och allmänt dålig kondition. Idag finns tyvärr ingen behandling som stoppar utvecklingen av cystorna. Det finns idag två sätt att testa katter för PKD – via ultraljud eller genetiskt test (DNA). Ultraljudsscanning är det säkraste sättet att testa för sjukdomen hos vår ras och är således den metod vi rekommenderar att man använder sig av, se nedan för testrekommendationer.

Det genetiska testet visar bara om katten bär på en särskild mutation (PKD1) som ger PKD (vilken är vanligt förekommande hos t.ex. perser). Det genetiska testet fångar bara upp vissa fall av sjukdomen hos sibirisk katt. Har katten visat positivt vid ultraljud så är det dock av intresse ur studiesynpunkt att även DNA-testa katten för att se om det är just PKD1-genen som katten har eller inte. Mer information läser du HÄR

Vaccinationsrekomendationer, basvaccination

De sjukdomar man rekommenderar alla katter vaccineras mot är kattpest och kattsnuva orsakad av felint panleukopenivirus samt felint herpesvirus och felint calicivirus. Dessa virus är så allmänna att alla katter riskerar möta smittan.
Sjukdomar som förekommer mer sällan, men som vissa katter ändå bör skyddas emot är tex klamydofila och rabies. Dessa vacciner är tilläggsvacciner.
 
Kattpest: Felint Parvo Virus dödar  nästan alla (90%) katter som blir smittade. Sjukdomen är mycket smittsam och smittar via andra katter och avföring. Du kan själv dra in smitta till din innekatt på skorna. Symtom: diarre,  hög feber, och kräkningar. Läs mer här
 
Kattsnuva; finns i två varianter, FRV och FCV. När katten vaccineras ingår båda sorterna. Symtom: snuva och hög feber. Katten kan även få sår och blåsor på tungan och i halsen. Den kan tappa aptiten, magra av och tappa konditionen. Bestående men som kan uppträda är kronisk snva och torra ögon. Läs mer här
 
Mer att läsa om sjukdomar och defekter som kan drabba katten, kan du läsa om på SVERAKS`s sida
 
 

FIV/FeLV

Fiv och FeLv är två allvarliga sjukdomar som drabbar många av världens katter. De båda sjukdomarna är likartade eftersom de försämrar kattens immunförsvar. Infektioner som är ofarliga för en frisk katt kan vara livshotande för en Fiv- eller FeLv-smittad katt. Symptomen på Fiv (katt-aids) kan vara att katten får feber och nedsatt aptit. Symptomen på FeLv är till en början svåra att upptäcka, men det är vanligt att katten får förstorade lymfkörtlar. Diagnoserna ställs oftast genom blodprov. En katt som bär på FeLv-viruset gör det vanligtvis i tre till fyra år innan den blir sjuk. Men katten kan smitta andra katter även innan den har några egna symptom.
 
 

CS-gen

Colour-point, är en utfärgning på en katt orsakat av ett recessivt anlag som gör att de kallare delarna får mer färg än övriga kroppen. Utfärgningen innebär att ansikte, öron, svans och ben får en betydligt mörkare färg än resten av kroppen - en så kallad "mask". 
Sällskapet Sibirisk Katts avelsrekommendationer avseende Sibirisk katt (SIB) och Neva masquerade (NEM) efterföljer jag och testar självklart mina djur innan de går i avel!
SIB bör endast paras med SIB, NEM bör endast paras med NEM och med SIB som är bärare av cs-genen (maskat anlag).Inga avkommor från SIB-NEM parningar bör gå vidare i SIB-aveln, men de får användas i avel med NEM.SÄSK rekommenderar inte heller parning mellan två kända bärare av cs-genen (maskat anlag) Syftet med dessa rekommendationer är att inte ytterligare sprida cs-genen i SIB-populationen, men ändå kunna bredda avelsbasen för NEM.
 

 

PK-def

 
Pyruvate kinase deficiency. PK Def (Pyruvate kinase deficiency) är en blodbristsjukdom. Pyruvatkinas kinase är ett enzym som är viktig för de röda blodkropparna. Brist på det enzymet gör att de röda blodkropparna får en kortare livslängd. En katt som har brist på PK Def kan i perioder få blodbrist (hemolytisk anemi).
 
 

Blodgruppering 

Anledningen till att man ska blodgruppera sin katt innan avel, är för att förhindra att man parar en bärare av  B-blod med en bärare av A-blod. Risken med en sådan parning är att det kan leda till att kattungarna drabbas av neonatal isoerytrolys, som i sin tur leder till att kattungen kan dö om de diar sin mamma under första levnadsdygnet. Detta pga sönderfall, hemolys av de röda blodkropparna.